Nom: Automàtics Gurt, S.L.
Id. Fiscal (CIF): B-17440603
Adreça: Joan Maragall, 17
Població: 17430 Santa Coloma de Farners (Girona)
Telèfon: 972 84 09 37
Email: info@automaticsgurt.com
Registre Mercantil de Girona: Volum 793, Foli 66º, Full Gi-15043

------------------------------------------------------------------------------------
-
Mitjançant aquest avís, AUTOMÀTICS GURT S.L. (en endavant, la "Empresa") informa els usuaris de la seva pàgina web www.automaticsgurt.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "les Dades Personals") per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a l'empresa les Dades Personals requerides en el formulari de reserva i/o de sol.licitud d'informació. L'Empresa es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.

- Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que l'Empresa serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme per l'Empresa o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb l'Empresa, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de l'Empresa, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que l'Empresa ofereix actualment i en el futur.

-L'Empresa no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. L'Empresa o, en el seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom de l'Empresa, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l'usuari ha d'ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

-Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició, contactant amb l'Empresa a través del correu electrònic info@automaticsgurt.com